Smile Small Art Sztu­ka jest wy­cin­kiem rzeczy­wis­tości widzianym przez tempe­rament artysty. Émile Zola